Cần “ngôn ngữ” chung giữa ngân hàng và SMEs

Theo TS Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế, hiện nay giữa SMEs và ngân hàng thương mại (NHTM) đang có sự bất đồng “ngôn ngữ” dẫn đến doanh nghiệp không tiếp cận được nguồn vốn.

TS Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế.

“Ngôn ngữ” mà TS Ánh nói ở tại Diễn đàn “Giải pháp thúc đẩy cách nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” do Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức chiều 7/8 chính là cách hiểu và tiếp cận của NHTM và SMEs về quản lý tài chính. DNNVV không có báo cáo tài chính, không có kế hoạch tài chính, không có tài sản đảm bảo, thế chấp.

Vấn đề then chốt hiện nay là bất đồng ngôn ngữ các SMEs nói ngôn ngữ dân kinh tế, trong khi đó Ngân hàng lại nói ngôn ngữ tài chính, Thoạt nghe tiếng nó giống nhau nhưng thực tế khác nhau.

Ngân hàng nói ngôn ngữ của mình là tài chính – tiền tệ trong khi SMEs nói ngôn của dân kinh tế trả lời cho câu hỏi sản xuất cái gì, cho ai và như thế nào?

Trong khi đó cái mà ngân hàng quan tâm là doanh nghiệp phải kiểm soát được dòng tiền, phải có kế hoạch tài chính

Chính vì vậy muôn đời ngân hàng doanh nghiệp SME không thể gặp nhau do bất đồng.

Từ trái qua phải: Ông Nguyễn Xuân Dương – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty May Hưng Yên; Bà Trần Thu Trang – Phó Giám đốc Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ – Ngân hàng VietinBank; Ông Cấn Văn Lực – Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV & Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính – Tiền tệ Quốc gia; Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh.

Khi không đồng ngôn ngữ giữa ngân hàng và doanh nghiệp thì cách thứ nhất phải đi tìm thông môn, thông môn ở đây chính là các chuyên gia tư vấn, tổ chức bảo lãnh, và các quỹ sẽ phải đóng vai trò làm thông ngôn phiên dịch giữa hai bên.

Cách thứ hai, một trong hai bên phải học ngôn ngữ của bên kia. Theo TS Ánh, DNNVV cần cố gắng học ngôn ngữ ngân hàng, các doanh nghiệp đã chuyên viên, kế toán tài chính cho doanh nghiệp nhưng vấn đề ở đây là tư duy quản trị tài chính của các DNNVV lại yếu kém. Cho nên cái mấu chốt ở đây là thay đổi được tư duy của chính bản thân doanh nghiệp.

Theo Enternews.vn