Chủ tịch Quốc hội: Làm sao để tăng trưởng phải bền vững

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định nỗ lực của Chính phủ trong những năm qua, đặc biệt là năm 2017 trong phát triển kinh tế- xã hội, đồng thời nêu ra những vấn đề cốt lõi để tạo tiền đề cho phát triển bền vững những năm sau.

Ngày 22/5, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2017 và những tháng đầu năm 2018.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ) nhấn mạnh thành tựu trong điều hành của Chính phủ với kết quả tốc độ tăng trưởng GDP quý I/2018 đạt 7,38%, cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Trong đó, khu vực công nghiệp chế biến-chế tạo tăng rất mạnh, đạt 13,9% (cùng kỳ năm 2017 chỉ tăng 8,6%). Ngành khai khoáng tăng nhẹ 0,4 %. Nông nghiệp, dịch vụ chuyển biến tích cực. Lạm phát duy trì ở mức thấp, chỉ số giá tiêu dùng quý I/2018 chỉ tăng 2,82% trong khi cùng kỳ năm trước là 4,8%.

Đánh giá cao sự nỗ lực trong điều hành của Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần phải có giải pháp căn cơ để tạo tiền đề phát triển bền vững cho những năm tiếp theo.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nếu tăng trưởng chỉ phụ thuộc vào khối FDI thì nền kinh tế của chúng ta dễ bị gặp rủi ro.
Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ ra trụ cột  tăng trưởng đang tập trung vào một số ngành, một số doanh nghiệp lớn.

Công nghiệp chế biến-chế tạo có đóng góp nhiều nhưng chưa thực sự là nền công nghiệp công nghệ cao. Tính kết nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước chưa cao. Doanh nghiệp FDI chưa thực sự tạo sự lan toả, tạo chuỗi giá trị với các doanh nghiệp trong nước mặc dù không thể phủ nhận được sự đóng góp của họ đối với nền kinh tế nước ta.

“Trong khi công nghiệp trong nước chưa lớn mạnh thì ‘những đại bàng lớn vào làm tổ, đẻ trứng’ sẽ trợ giúp cho nền kinh tế của nước ta. Tuy nhiên sẽ tốt hơn nếu những doanh nghiệp FDI tạo sự lan toả, kết nối mạnh mẽ với doanh nghiệp trong nước thành một chuỗi giá trị”, Chủ tịch Quốc hội phân tích.

Trong 4 tháng đầu năm 2018, cả nước xuất siêu 3,39 tỷ USD, trong đó có những sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò chủ đạo. Tỷ giá tương đối ổn định, thu ngân sách vượt 6,3% so với dự toán là những thành quả tiếp nối trong điều hành được Chủ tịch Quốc hội nhắc tới.

Về thu ngân sách, Chủ tịch Quốc hội cho rằng thu nội địa còn phụ thuộc nhiều vào nguồn thu đất đai, tài nguyên. Thu từ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp ngoài quốc doanh thì 3 năm vừa qua đều đạt thấp so với dự toán. Số tăng thu đạt được đều từ thu sử dụng đất.
Bên cạnh đó, giải ngân vốn xây dựng cơ bản, vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 chậm so với 2016. Phân bổ vốn, giao vốn còn bấ t cập.Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ báo cáo để khắc phục, vì những dự án chưa được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn sẽ dẫn đến việc chúng ta vừa phải trả nợ phí cam kết vay nợ, vừa không giải ngân đúng theo tiến độ đã cam kết.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội  lưu ý một số vấn đề như chỉ số giá tiêu dùng có khả năng tăng cao do thực hiện lộ trình tăng giá dịch vụ y tế, giáo dục, ảnh hưởng giá dầu thế giới tăng cao… Mặt khác cũng cần chú ý các rủi ro ở các thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán.
Theo VGP New