Cổ phiếu CTCP Sông Đà tiếp tục bị hạn chế giao dịch trên UPCoM

HNX vừa cho biết đã thay đổi lý do hạn chế giao dịch trên sàn UPCoM đối với cổ phiếu của CTCP Sông Đà 9.06 (HNX: S96).

S96 tiếp tục bị hạn chế giao dịch trên UPCoM.

Sở dĩ như vậy là do tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp này. Theo đó, kiểm toán viên từ chối đưa ra ý kiến về tính hiện hữu và đầy đủ của khoản mục tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định cũng như công nợ phải thu, phải trả trên Bảng Cân đối kế toán ngày 31/12/2017 của S96. Mặt khác, theo thuyết minh, số dư khoản mục chi phí phải trả tại ngày 31/12/2017 chủ yếu là các khoản chi phí trích trước tương ứng với doanh thu đã ghi nhận của một số công trình đã phát sinh nhiều năm và chưa được hoàn chứng từ. Ngoài ra, kiểm toán viên từ chối đưa ra ý kiến về việc ghi nhận giá vốn năm 2017 của Công ty vì không thu thập được các chứng từ liên quan.

Việc tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính của S96 không phải là lần đầu tiên. S96 là doanh nghiệp có kết quả kinh doanh nhiều năm thua lỗ. Trong năm 2014, 2015 và 2016, khoản lỗ của công ty này lần lượt đạt 6,7 tỷ đồng, 10,3 tỷ đồng và 355 triệu đồng. Năm 2015, S96 còn nợ thuế số tiền lên đến 68 tỷ đồng và đến năm 2018, nợ hơn 39 tỷ đồng. Theo BCTC năm 2017, nợ phải trả của S96 cao gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu, cụ thể số nợ phải trả là hơn 370 tỷ đồng trong khi đó vốn chủ sở hữu chỉ hơn 66 tỷ đồng. Cuối năm 2017, doanh nghiệp này đang ôm khoản lỗ lũy kế tới gần 69 tỷ đồng. Năm 2017, S96 không ghi nhận doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ nhưng ghi nhận giá vốn tới hơn 1,5 tỷ đồng. Tuy vậy, nhờ khoản thu nhập khác 2 tỷ đồng, Công ty mới thoát cảnh thua lỗ với con số lãi sau thuế đạt 320 triệu đồng.

Trên sàn UPCoM, cổ phiếu S96 đang ở mức giá 700 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch chỉ đạt bình quân hơn 6.000 cổ phiếu/phiên, giá cổ phiếu của S96 thậm chí không bằng giá một cốc trà đá.

Trước đó, cổ phiếu của S96 cũng bị liệt vào diện hạn chế giao dịch vì kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến trên báo cáo tài chính 2016 và chậm công bố thông tin quá 45 ngày.

Cùng chung họ Sông Đà, cổ phiếu SD8 của CTCP Sông Đà 8 cũng vì chậm công bố thông tin quá 45 ngày nên bị liệt vào diện hạn chế giao dịch. Giá cổ phiếu này thậm chí còn thấp hơn S96 với giá giao dịch 300 đồng/cổ phiếu.