Đã giải ngân 1,457 tỷ USD vốn vay nước ngoài

Theo Bộ Tài chính, 9 tháng đầu năm 2018, số vốn vay nước ngoài được giải ngân là khoảng 1,457 tỷ USD, bằng 31% kế hoạch năm.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Bộ Tài chính cho biết, 9 tháng đầu năm 2018, số vốn vay nước ngoài được giải ngân là khoảng 1,457 tỷ USD, tương đương khoảng 33.500 tỷ đồng, bằng 31% kế hoạch cả năm 2018.
Trong quý III/2018, Việt Nam đã thực hiện ký kết 5 hiệp định vay vốn nước ngoài với tổng trị giá 382 triệu USD. Tổng cộng, đến hết 9 tháng, đã có 13 hiệp định vay vốn nước ngoài được ký kết với tổng trị giá 1.220,3 triệu USD.
Bên cạnh đó, việc trả nợ vay của Chính phủ vẫn đảm bảo đầy đủ, đúng hạn. Riêng trong tháng 9/2018, tổng số tiền Chính phủ đã trả là 12.312 tỷ đồng.
Theo baodautu,vn