Đại hội Hội doanh nghiệp thành phố Thái Bình lần thứ I, nhiệm kỳ (2018 – 2023)

Chiều ngày 5/8/2018, Đại hội Hội doanh nghiệp thành phố Thái Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã diễn ra thành công.

Sau thời gian chuẩn bị tích cực của Ban vận động thành lập Hội doanh nghiệp thành phố Thái Bình, chiều 5/8, Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 – 2023 Hội Doanh nghiệp TP. Thái Bình đã tổ chức thành công.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng tặng hoa Chúc mừng Đại hội Hội doanh nghiệp Thành phố Thái Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ (2018 – 2023).

Đại hội đã công bố Quyết định thành lập Hội doanh nghiệp thành phố Thái Bình, thông qua dự thảo điều lệ, phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ đầu tiên, đồng thời bầu ra Ban Chấp hành và bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Nguyễn Hoàng Giang đã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp Thành phố Thái Bình trong việc thúc đẩy sản xuất – kinh doanh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội và các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.. Phó chủ tịch Nguyễn Hoàng Giang cũng lưu ý,Hội doanh nghiệp Thành phố Thái Bình cần tập hợp, đoàn kết hội viên, là mái nhà chung, hỗ trợ nhằm phát huy tài năng, trí tuệ, vai trò và sự đóng góp của các hội viên vì sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; phát huy vai trò cầu nối giữa Hội với các cơ quan quản lý để kịp thời phản ánh, kiến nghị, cùng cơ quan quản lý tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

Lãnh đạo tỉnh, thành phố, các sở, ban, ngành tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội doanh nghiệp thành phố Thái Bình nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình, ông Nguyễn Ngọc Ý nhấn mạnh, nhiệm vụ trước mắt của Hội doanh nghiệp Thành phố là tập trung ổn định tổ chức, triển khai thực hiện Điều lệ, xây dựng đầy đủ các quy chế, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban chấp hành, Ban thường vụ để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Hội doanh nghiệp lần thứ nhất đã đề ra. Đồng thời, làm tốt công tác phát triển hội viên, thực hiện theo đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức hoạt động, xây dựng Hội phát triển ngày càng vững mạnh, thực sự là đại diện của cộng đồng doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước, phát hiện và đề xuất nhừng vấn đề thiết thực trong đâu tư, sản xuất, kinh doanh tháo gỡ khó khăn và sự phát triển của doanh nghiệp…

Đại hội Hội doanh nghiệp thành phố Thái Bình đã bầu ra 21 doanh nhân vào Ban chấp hành, trong đó bầu Ban thường vụ gồm 7 người. Ông Vũ Mạnh Hoàn, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hưng Thịnh Motor được bầu làm Chủ tịch Hội doanh nghiệp thành phố Thái Bình.

* Hội doanh nghiệp thành phố Thái Bình là tổ chức xã hội nghề nghiệp, thành lập và hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động trên địa bàn Thành phố Thái Bình. Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết các doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề cùng chia sẻ, liên kết và phấn đấu vì sự phát triển của Hội viên, hoạt động sản xuất – kinh doanh đúng pháp luật, góp phần nâng cao năng lực của từng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Bình… Qua đó, góp phần khẳng định vai trò cộng đồng doanh nhân và trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, thành phố, của đất nước.

* Ban thường vụ gồm vụ gồm 7 người:

  1. Vũ Mạnh Hoàn, TGĐ Công ty TNHH Hưng Thịnh Motor, Chủ tịch Hội

  2. Trần Đình Thành, GĐ Công ty CP dịch vụ dầu khí Thái Bình, Phó chủ tịch Hội

  3. Nguyễn Như Kiên, TGĐ Cty CP Đầu tư XD Lam Sơn Thái Bình, Phó chủ tịch Hội

  4. Lê Xuân Tuyến, TGĐ Công ty CP Việt Xô Gas, Phó chủ tịch Hội

  5. Đặng Quốc Thái, GĐ Công ty TNHH Thiên Trường, Phó chủ tịch Hội

  6. Hoàng Quốc Lập, GĐ Công ty TNHH 27/7 Tiền Phong

  7. Bùi Thị Tâm: GĐ Công ty bảo hiểm bưu điện Thái Bình

Theo baodautu.vn