Doanh nghiệp thép “ngồi trên lửa”

Khó khăn trong quản lý sắt thép vụn nhập khẩu khiến các doanh nghiệp sản xuất thép như “ngồi trên đống lửa” vì thiếu nguyên liệu.

Hiện, lượng sắt thép phế liệu trong nước chỉ đáp ứng chưa tới 50% nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp trong ngành, khiến doanh nghiệp sản xuất phụ thuộc nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Tuy nhiên, việc nhập khẩu sắt thép vụn đang ngày càng bị “siết” chặt.

Sắt thép vụn nhập khẩu qua cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Ảnh: BCĐ 389

Doanh nghiệp bị làm khó

Cụ thể, khi thực hiện thủ tục đối với hàng khai báo là phế liệu nhập khẩu phải lấy mẫu để phân tích, đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Đồng thời, phải chụp ảnh thực tế hàng hóa nhập khẩu để phục vụ công tác thanh, kiểm tra…

Quy định này đang được đánh giá là “làm khó” doanh nghiệp nhập khẩu. Khiến các doanh nghiệp sản xuất thép bằng công nghệ lò điện hồ quang gặp khó khăn, vướng mắc và phát sinh thêm thời gian, chi phí cho việc nhập khẩu nguyên liệu đầu vào.

Việc phải lấy mẫu để phân tích đối với hàng khai báo là phế liệu nhập khẩu đang làm phát sinh thêm thời gian, chi phí cho việc nhập khẩu nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp thép.

Như phân tích, đánh giá của doanh nghiệp Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), nếu thực hiện theo công văn trên, cứ 100 container sắt thép vụn nhập khẩu phải lấy mẫu 10 tấn. Theo VSA thì lượng lấy mẫu này là rất lớn và gây khó khăn cho cả hải quan lẫn doanh nghiệp.

Theo Enternews.vn