Gấp rút đưa Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đi vào cuộc sống

Sáng nay (19/9), Bộ Kế hoạch Đầu tư tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) cấp Trung ương. Hội nghị nằm trong chuỗi các hoạt động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị

Hội nghị quán triệt triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV cấp Trung ương nhằm cập nhật tiến độ kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương tại Chỉ thị số 15/CT-TTg và đồng thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật, từ đó đề xuất kiến nghị, giải pháp để giúp đẩy mạnh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác triển khai Luật, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn hỗ trợ phát triển DNNVV.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng cho biết, Luật Hỗ trợ DNNVV thể hiện rõ ý nghĩa và chủ trương hỗ trợ DNNVV một cách thiết thực, thực chất và phù hợp với yêu cầu phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế của Chính phủ. Mục tiêu tổng quát là hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời từ lúc tham gia đến lúc rút khỏi thị trường và hướng tới việc có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2020. Do vậy cần có sự chung tay của các cấp, các ngành, địa phương để Luật gấp rút đi vào cuộc sống và thể hiện được hiệu quả, hiệu lực.

Đánh giá tổng quan về sự phát triển của lực lượng này, Phó cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Nguyễn Hoa Cương cho biết, hai năm gần đây, hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp tăng nhanh, từng bước hình thành làn sóng khởi nghiệp trên diện rộng, khai thác tốt hơn nguồn vốn trong dân chúng. Riêng 8 tháng năm 2018 đã có hơn 87.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Tuy nhiên, thực trạng doanh nghiệp vẫn còn bộc lộ một số vấn đề, tồn tại cần khắc phục; đó là, tình trạng manh mún, thiếu liên kết giữa các đơn vị, chậm tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đặc biệt là tâm lý chưa sẵn sàng chuyển đổi thành doanh nghiệp của các hộ kinh doanh do lo ngại các thủ tục về thuế cũng như sự phức tạp do tuân thủ quy định pháp luật khi là đã trở thành doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện cụ thể tại các địa phương cũng còn những bất cập, chưa đồng đều hoặc nội dung hỗ trợ chưa thật sự hấp dẫn…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, Luật đặc biệt quan tâm, khuyến khích thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nhằm thúc đẩy, nhân lên mô hình, nhân tố mới. Đồng thời, kích đẩy tăng trưởng kinh tế và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững; trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa là một động lực quan trọng. Tiếp theo, Chính phủ tiếp tục kêu gọi, khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Theo đó, các hỗ trợ sẽ tập trung vào những nội dung thiết thực như phí thuế, hỗ trợ tư vấn, pháp lý, sở hữu trí tuệ, bản quyền, đào tạo nhân lực.

Đồng quan điểm trên, ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực hội DNNVV Việt Nam nhìn nhận, bên cạnh khuyến khích khởi nghiệp, nếu không có những giải pháp và hành động cụ thể để khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp sẽ rất khó đạt được mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020. “Hiện cả nước có hơn 2 triệu hộ kinh doanh, chỉ cần 10% trong số này chuyển đổi lên doanh nghiệp thì chúng ta đã đạt được mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp”, ông Nam nói.

Đồng thời ông Nam cũng cho rằng, thời gian tới cần phảicó cái nhìn bình đẳng giữa doanh nghiệp với hộ kinh doanh, nhiều hộ kinh doanh có doanh thu rất lớn, sử dụng rất nhiều lao động nhưngkhông bị điều chỉnh bởi luật pháptương đương so với doanh nghiệp cùng quy mô.

Thời gian tới, nhằm tăng cường hiệu quả, đưa Luật đi vào cuộc sống trên diện rộng và gia tăng mức độ thụ hưởng của doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình để hỗ trợ doanh nghiệp một cách thực chất, ngày càng hiệu quả hơn.

Theo đó, khẩn trương hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ cũng sẽ chủ động phối hợp cùng các bộ khác trong kết nối thông tin, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật trong thu nhận xử lý thông tin, bảo đảm thông tin đầu vào chính xác, kịp thời qua các công đoạn, cơ quan liên quan…Một số thông tư, hướng dẫn thi hành Luật chưa ban hành sẽ được tăng tốc soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền để đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện khung khổ pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hiệu quả hơn.

Theo baodautu.vn