Giá điện bán buôn tăng, tối đa 1.658 đồng/kWh

Mức giá bán buôn điện của EVN dành cho các tổng công ty điện đều tăng so với năm 2017, với mức tăng thấp nhất là 44 đồng/kWh và tăng cao nhất hơn 107 đồng/kWh.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định phê duyệt khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho các tổng công ty điện lực năm 2018.

EVN có trách nhiệm ban hành giá bán buôn điện cụ thể cho từng tổng công ty điện lực

Theo đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc có mức giá tối đa là 1.255 đồng/kWh và mức tối thiểu là 1.185 đồng/kWh.

Tổng công ty điện lực miền Nam có mức giá tối đa là 1.433 đồng/kWh, giá tối thiểu là 1.389 đồng/kWh.

Tổng Công ty Điện lực miền Trung có mức giá tối đa là 1.282 đồng/kWh, tối thiểu là 1.183 đồng/kWh.

Tổng Công ty Điện lực Hà Nội áp dụng giá tối đa là 1.516 đồng/kWh, mức tối thiểu là 1.437 đồng/kWh.Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh áp dụng giá tối đa là 1.658 đồng/kWh và tối thiểu là 1.593 đồng/kWh.

Nhìn chung, mức giá bán buôn điện của EVN dành cho các tổng công ty điện đều tăng so với năm 2017, với mức tăng thấp nhất là 44 đồng/kWh và tăng cao nhất hơn 107 đồng/kWh.

Theo Bộ Công thương, giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các tổng công ty điện lực không thấp hơn mức giá tối thiểu và không cao hơn mức giá tối đa của khung giá. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm ban hành giá bán buôn điện cụ thể cho từng tổng công ty điện lực theo quy định hiện hành.

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh khung giá bán buôn điện bình quân phù hợp với biến động chi phí sản xuất – kinh doanh điện, chi phí mua điện từ thị trường, doanh thu và lợi nhuận định mức của các tổng công ty điện lực, EVN có trách nhiệm tính toán, báo cáo Bộ Công Thương xem xét và quyết định.

Thời gian áp dụng khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các tổng công ty điện lực từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2018.

Theo Enternews