Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ 15h ngày hôm nay

– Liên Bộ Tài chính – Công Thương vừa công bố điều hành giá xăng dầu kể từ 15h00 ngày 06/12/2018. Theo đó, giá xăng E5RON92 giame 1.446 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 1.513 đồng/lít…

Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày qua là 61,016 USD/thùng xăng RON92 để pha chế xăng E5RON92; Xăng RON(% giá 62,845 USD/thùng; Dầu Diesel 0,05S giá 74,325 USD/thùng; Dầu hỏa giá 76,287 USD/thùng; Dầu Mazut có giá 408,155 USD/tấn. So với mức bình quân giá thành phẩm của 15 ngày trước kỳ điều hành ngày 21/11, xăng RON 95 giảm tới gần 10%, Diesel cũng giảm gần 12%.

Do đó, bắt đầu từ 15h chiều nay, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh giảm 1.446 đồng/lít, về không cao hơn 17.181 đồng/lít. Giá xăng RON95-III giảm 1.513 đồng/lít, còn không cao hơn 18.459 đồng/lít; Giá dầu diesel 0.05S giảm 1.379 đồng/lít, về không cao hơn 16.258 đồng/lít; Giá dầu hỏa giảm 990 đồng/lít, còn không cao hơn 15.252 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 784 đồng/kg, về không cao hơn 14.402 đồng/kg.

Về trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, Liên bộ quyết định giữ nguyên mức trích lập như hiện hành với xăng E5RON92, xăng RON95. Mức trích lập quỹ bình ổn với dầu diesel là 800 đồng/lít; Dầu hỏa là 800 đồng/ lít; Dầu mazut là 800 đồng/kg.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, từ hồi đầu năm đến nay, liên bộ có 22 đợt điều hành giá xăng dầu, với 6 lần điều chỉnh giảm, 6 lần điều chỉnh tăng giá, 10 lần giữ ổn định giá.

                                                                             Hồng Cảnh