Lợi nhuận của LLM giảm mạnh vì đâu?

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng công ty Xây lắp Việt Nam (Lilama, MCK: LLM) chỉ đạt 24,1 tỷ đồng, giảm 80,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018 của LLM giảm tới hơn 80%

LLM vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2018 đã soát xét. Theo đó, mặc dù có tăng trưởng về doanh thu, nhưng lợi nhuận của doanh nghiệp này lại giảm sâu. Cụ thể, LLM ghi nhận doanh thu thuần 7.302 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận gộp đạt hơn 329 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp là hai gánh nặng lớn của LLM, trong đó chi phí tài chính 177 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 145 tỷ đồng. Nợ phải trả của LLM tính đến hết ngày 30/6/2018 lên tới hơn 12.930 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của LLM đạt 24,1 tỷ đồng, giảm tới 80,1% so với cùng kỳ năm 2017. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu của LLM trong 6 tháng đầu năm đạt 137 đồng, trong khi năm ngoái là 1.197 đồng.

LLM cho biết, mặc dù doanh thu hợp nhất tăng 9%, chi phí tài chính hợp nhất giảm 51% (do lãi vay trái phiếu, lỗ chênh lệch tỷ giá giảm so với cùng kỳ năm trước) và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 43% (do mức trích lập dự phòng, chi phí tiền lương nhân viên quản lý giảm so với cùng kỳ năm trước) so với cùng kỳ năm 2017, nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất vẫn giảm 80% so với cùng kỳ năm trước là do lợi nhuận gộp giảm mạnh 52% còn 329 tỷ đồng.

Nguyên nhân là do đặc thù lĩnh vực kinh doanh của LLM là tổng thầu EPC, xây lắp, cơ khí chế tạo; các sản phẩm của LLM là những sản phẩm đơn chiếc, phi tiêu chuẩn, tỷ suất lợi nhuận gộp của từ dự án là khác nhau phụ thuộc vào cơ cấu phạm vi công việc của từng dự án.

Hiện nay thị trường xây lắp đang gặp nhiều khó khăn, các dự án hiện tại của LLM đang thi công có cơ cấu chủ yếu là thiết bị nhập khẩu, trong khi đó phần xây lắp, chế tạo không nhiều. Vì vậy, tỷ suất lợi nhuận gộp thấp, từ đó dần đến giảm lợi nhuận sau thuế.

Tháng 8/2018, LLM đã hoàn tất thoái toàn bộ 7.978.992 cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng (MCK: SVH) theo đề án tái cơ cấu được Bộ Xây dựng phê duyệt. Số cổ phần này được chia đều cho 3 cổ đông mới đều là cá nhân. Các cổ đông mới này không phải là lãnh đạo LLM và cũng không liên quan tới lãnh đạo Thủy điện Sông Vàng. Trước giao dịch, cả 3 cá nhân này không sở hữu cổ phiếu SVH nào.

Cụ thể, ông Đặng Hoàng Long đã mua 2,5 triệu cổ phiếu, chiếm 16,87% vốn; bà Nguyễn Thị Thanh Bình đã mua 3 triệu cổ phiếu, chiếm 20,24% vốn; ông Hồ Ngọc Tuấn đã mua 2.478.992 cổ phiếu, chiếm 16,73% vốn điều lệ Thủy điện Sông Vàng.

Giá cổ phiếu LLM trên thị trường hồi đầu năm 2018 đã từng đạt đỉnh với mức giá 28.390 đồng/cổ phiếu, nhưng đến nay đã giảm khoảng 21% xuống còn 22.400 đồng/cổ phiếu.

Theo Enternews.vn