Nha Trang: Quyết liệt xử lý biển hiệu, quảng cáo không đúng quy định

UBND thành phố Nha Trang vừa chỉ đạo Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa – Thông tin thành phố thực hiện kiểm tra và xử phạt biển hiệu, quảng cáo không đúng quy định

Theo thông tin từ UBND TP. Nha Trang, từ ngày 15/5 đến ngày 25/5, Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa – Thông tin thành phố đã tổ chức tổng kiểm tra, xử lý biển hiệu, quảng cáo không đúng quy định, xử lý đối với các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh đã nhắc nhở nhưng vẫn chưa khắc phục, xử lý.

Nhiều bảng hiệu, biển quảng cáo vẫn còn ghi bằng tiếng nước ngoài 100% mà không có tiếng Việt

Qua kiểm tra 05 cơ sở (04 biển hiệu, 01 bảng quảng cáo), Đội Kiểm tra liên đã lập biên bản vi phạm hành chính 03 trường hợp bảng quảng cáo với các hành vi vi phạm: Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà không thể hiện bằng tiếng Việt, đề xuất UBND thành phố ban hành quyết định xử phạt với tổng số tiền là 15 triệu đồng. Đối với các xã, phường cũng đã kiểm tra 108 cơ sở (69 biển hiệu, 39 biển quảng cáo), trong đó lập biên bản nhắc nhở, yêu cầu sửa chữa 98 cơ sở, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 10 cơ sở với tổng số tiền 75 triệu đồng.

Trước đó, từ ngày 12/4 đến ngày 04/5, Đội Kiểm tra liên ngành cũng đã kiểm tra, xử lý các biển hiệu, bảng quảng cáo viết bằng chữ nước ngoài không đúng quy định nhất là biển hiệu, bảng quảng cáo của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thể hiện chữ tiếng Trung Quốc, chữ tiếng Nga. Đội đã kiểm tra 13 cơ sở (08 biển hiệu, 05 bảng quảng cáo), trong đó, lập biên bản vi phạm hành chính 09 trường hợp (06 biển hiệu, 03 bảng quảng cáo) với các hành vi vi phạm và đã đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử phạt với số tiền 104 triệu đồng.

Riêng các xã, phường đã lập biên bản kiểm tra 151 cơ sở có biển hiệu và bảng quảng cáo không đúng quy định, gồm 132 biển hiệu, 17 bảng quảng cáo, 02 hộp đèn. Thu giữ 49 biển hiệu, 23 hộp đèn. Lập biên bản xử phạt hành chính 05 cơ sở với số tiền 14.250.000 đồng.

Qua 02 đợt kiểm tra, các cơ sở kinh doanh đã chấp hành tháo gỡ, sửa chữa, khắc phục các sai phạm, nhất là những sai phạm về hành vi vi phạm biển hiệu, bảng quảng cáo viết bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng nước ngoài có khổ chữ quá ba phần tư khổ chữ Tiếng Việt.

Ngoài ra, qua 07 lượt kiểm tra tình hình người nước ngoài cư trú, lao động, kinh doanh trái phép trên địa bàn, thành phố Nha Trang đã xử lý 10 cơ sở lưu trú vi phạm. Tham mưu UBND thành phố, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là: 1.218.750.000 đồng.

Theo Enternews