IMG_5677

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Thanh long cuối vụ nên chất lượng và mẫu mã hạn chế, không đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu – Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Both comments and trackbacks are currently closed.