QUAN THAM HẾT THỜI “HẠ CÁNH AN TOÀN”

Sau Đại hội XII của Đảng, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến mới và thành công lớn chưa từng có. Tương quan lực lượng chính – tà trong Đảng và trong xã hội đã thể hiện rõ sự áp đảo của chính nghĩa. Bởi vậy, đã có tới hơn 50 cán bộ (cả đương chức và đã về hưu) thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị xử lý kỷ luật; trong đó có đối tượng nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị bị tước bỏ mọi chức vụ, khai trừ khỏi Đảng và bị xử lý hình sự với mức án thể hiện rõ sự nghiêm minh, công bằng, tương xứng với tội phạm.

Có thể nói, chưa bao giờ ý chí quyết tâm và hành động kiên quyết chống tham nhũng mạnh mẽ, quyết liệt như từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay và xu thế rõ rệt là sẽ còn mở rộng, đi sâu và hiệu quả lớn hơn nữa.

Tại cuộc họp Ban Bí thư đầu tháng 4-2018 cũng như tại Hội nghị TƯ 7 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định: Một trong những kinh nghiệm rút ra trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng là phải cụ thể hóa các chủ trương của Đảng bằng quy định, quy chế để có căn cứ xử lý vi phạm của cán bộ Đảng viên. cụ thể hóa các chủ trương của Đảng bằng các quy định, quy chế rõ ràng, chặt chẽ để có căn cứ không chỉ xử lý vi phạm mà còn ngăn chặn các nguy cơ suy thoái tiêu cực trong cán bộ Đảng viên. Thực tế đã chứng minh trước toàn dân là Đảng, Nhà nước đã và đang xóa các vùng cấm, các ngoại lệ trong việc phanh phui, xử lý các cán bộ tham nhũng, xu thế đã rõ là sẽ không còn tình trạng cán bộ tham nhũng “hạ cánh an toàn”. Có thể dẫn chứng vấn đề thời sự là trong vụ án Phan Văn Anh Vũ, đã khởi tố gần chục bị can, trong đó có hai cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, một nguyên trung tướng tình báo và nguyên Giám đốc cùng nguyên Phó Giám đốc sở Tài nguyên và môi trường TP Đà Nẵng.

Nạn tham nhũng đã có từ lâu, nhưng bùng phát trong một số năm trước Đại hội 12 của Đảng. Trong cái giai đoạn lâm nguy, đáng buồn đó, tương quan lực lượng chính – tà nghiêng về thế lực, sức mạnh của các nhóm tham nhũng, nhóm lợi ích bất chính. Thế nhưng, sau một quá trình hết sức công phu, gian khổ, đầy trí tuệ của lực lượng chân chính, thời cơ, vận nước đã chuyển biến tích cực, quan tham dù ở cương vị nào và dù đã về hưu hay chết vẫn không thoát sự xử lý nghiêm minh của Đảng, Nhà nước.

Nhưng cuộc đấu tranh này vẫn còn lâu dài, gian khó, và hơn thế là cần quán triệt phương châm chống để mà xây, trong đó xây có ý nghĩa then chốt, căn bản. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tuy đã đạt được kết quả rất quan trọng, rất đáng mừng, đã góp phần cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn có hiệu quả thực sự, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm”. Cụ thể hơn về quan hệ giữa chống và xây, chúng tôi sẽ phản ảnh cụ thể hơn trong bài Phát biểu bế mạc Hội nghị TƯ 7 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trong số báo này. Nhưng về nguyên tắc, rõ ràng là phải xây từ bộ máy tổ chức nhân sự các cấp đến cơ chế, chính sách, luật lệ sao cho cán bộ không thể tham nhũng, không dám tham nhũng, không cần tham nhũng.

Vẫn còn nhiều việc phải làm (như trên vừa dẫn lời Tổng Bí thư) là gì? Đó là: Những sai lầm, tham nhũng, yếu kém cũ, từ nhiều năm trước, dẫn đến thất thoát cực kỳ lớn tài sản quốc gia, nhất là đất đai, nhà ở, công thự, tạo nên hàng loạt “đại gia” vừa chìm, vừa nổi, một trong những loại đối tượng trọng tâm trong giai đoạn chống tham nhũng tiếp theo. Bên cạnh đó, việc quản lý chi ngân sách, công quỹ vẫn quá yếu kém ngay từ nhận thức và tổ chức lực lượng, cần tránh theo “vết xe đổ” của quá khứ. Tiền lương và bảo hiểm xã hội cũng là vấn đề cấp thiết cần có cuộc cải cách mạnh mẽ và căn bản…

Về việc xử lý cán bộ, đảng viên để không còn dám liều lĩnh tham nhũng, tiêu cực, tư duy nhiệm kỳ do ảo tưởng có thể “hạ cánh an toàn”, văn bản số 04-HD/UBKTTW hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đã nêu cụ thể vừa có tính nhân đạo, vừa nghiêm khắc cần thiết: Đối với những đảng viên qua đời, sau đó mới phát hiện có vi phạm thì không tiến hành kiểm tra. Khi đang kiểm tra hoặc xem xét, xử lý kỷ luật mà đảng viên vi phạm qua đời thì chỉ kết luận, không thi hành kỷ luật. Tuy nhiên, trường hợp đảng viên vi phạm đặc biệt nghiêm trọng qua đời thì vẫn kiểm tra, kết luận và xử lý kỷ luật. Đảng viên sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm vẫn phải xem xét, kết luận; nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì phải thỉ hành kỷ luật theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và những nội dung nêu trong Quy định này.

Khi xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, phải làm rõ nội dung, tính chất, mức độ tác hại, động cơ, nguyên nhân của vi phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và căn cứ vào thái độ tự giác, tinh thần quyết tâm sửa chữa khuyết điểm, vi phạm và khắc phục hậu quả đã gây ra, chứng cứ đến đâu kết luận đến đấy, không suy diễn. Đồng thời, phải xét hoàn cảnh lịch sử cụ thể, khách quan, toàn diện nhằm đạt mục tiêu, yêu cầu của nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đảng viên vi phạm bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo, nếu xét thấy không còn đủ uy tín thì tổ chức đảng có thẩm quyền quyết định cho miễn nhiệm hoặc đề nghị cho thôi giữ chức vụ đó. Đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự, không “xử lý nội bộ”. Nếu bị toà án tuyên phạt từ hình phạt cải tạo không giam giữ trở lên thì phải khai trừ… Cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra từ cấp huyện trở lên khi phát hiện đảng viên vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải chuyển hồ sơ sang cơ quan tư pháp có thẩm quyền để xem xét, xử lý, không được giữ lại để xử lý nội bộ. Đảng viên vi phạm pháp luật đang bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền thụ lý theo quy định của pháp luật thì tổ chức đảng không được can thiệp để đảng viên chỉ bị xử lý kỷ luật về Đảng, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý về chính quyền, đoàn thể.

Niềm tin trong Đảng, trong dân đã bắt đầu được khôi phục và đang tăng lên, đúng như lời một đảng viên lão thành nhận định: Đảng đã có bước trưởng thành thật sự và bắt đầu vượt qua chính mình, tạo ra một thế mới, một lực mới để đẩy lùi tha hóa trong Đảng.

AD