Tháng 4, đã cấp 793 mã giao dịch cho nhà đầu tư ngoại

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4/2018.

Theo VSD, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 26.159 mã – trong đó, có 3.719 tổ chức và 22.440 cá nhân.

Theo đó, trong tháng 4/2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 793 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 42 tổ chức và 751 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 56 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 22 tổ chức và 34 cá nhân. Đồng thời, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 7 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 4 tổ chức và 3 cá nhân.

Theo VSD, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 26.159 mã – trong đó, có 3.719 tổ chức và 22.440 cá nhân.

Theo Vneconomy