Thành công mới của Quốc hội

Sáng 15/6, Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIV đã hoàn thành tốt đẹp chương trình sau 21 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm.
Tham dự phiên bế mạc có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…


Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định: Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 5 với nhiều nội dung quan trọng.
Đây là kỳ họp Quốc hội ngắn nhất, nhưng có rất nhiều nội dung và nhiều đổi mới từ công tác chuẩn bị, đến sắp xếp thời gian, nội dung, phương pháp chất vấn, trả lời chất vấn, tranh luận và việc biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.
Quốc hội đã:Thảo luận, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và tình hình thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2018. Thảo luận,thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, bảy dự án luật để tiếp tục thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, cho ý kiến về chín dự án luật khác, làm cơ sở để các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp tục nghiên cứu chỉnh lý, hoàn thiện trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp tới trong đó códự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt(trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các tầng lớp nhân dân và cử tri, sau khi cân nhắc thận trọng, nhiều mặt, Quốc hội đã quyết định điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật này từ Kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp sau để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện, bảo đảm chất lượng, tính khả thi).

Thảo luận,thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018;Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019, Nghị quyết thành lập đoàn giám sát tối cao của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018”;Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa DNNN.

Quốc hội đã tiến hành chất vấn bốn nhóm vấn đề đối với Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo. Các Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, trưởng ngành khác đã tham gia báo cáo, giải trình rõ thêm những vấn đề liên quan nội dung chất vấn.Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thay mặt Chính phủ báo cáo về một số vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Các nhóm vấn đề chất vấn được lựa chọn sát thực tế, là những vấn đề kinh tế – xã hội được cử tri và các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Theo nhận định chung, Đại biểu Quốc hội đã đặt câu hỏi ngắn gọn, đúng trọng tâm, tích cực tranh luận; các thành viên Chính phủ nắm chắc tình hình, trả lời thẳng thắn, rõ vấn đề và đưa ra các giải pháp thiết thực để khắc phục những hạn chế, bất cập. Quốc hội tiếp tục có những đổi mới rõ rệt, chương trình làm việc được bố trí hợp lý, công tác điều hành theo đúng Quy chế và chương trình kỳ họp, đã có sự điều chỉnh linh hoạt theo yêu cầu thực tế và đảm bảo đúng nguyên tắc; cách thức chất vấn và trả lời chất vấn được đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, được cử tri và dư luận xã hội đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội biểu dương tinh thần yêu nước và sự quan tâm sâu sắc của nhân dân đến các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời nghiêm khắc lên án những hành động lợi dụng dân chủ, xuyên tạc sự thật, kích động, quá khích, gây mất trật tự an ninh xã hội, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhân dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và hoạt động của các cơ quan, tổ chức.Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo nắm chắc tình hình ở cơ sở, tăng cường công tác vận động quần chúng để không bị lôi kéo, lợi dụng, dẫn đến có hành vi vi phạm pháp luật; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Quốc hội yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính quyền địa phương các cấp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm thi hành các luật, nghị quyết mới được thông qua; tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động để tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới. Đồng thời, khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng cao.

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIV đã hoàn thành tốt đẹp với những kết quả nổi bật:

*Thời gian họp ngắn, chất lượng cao

*Thông qua 7 luật, cho ý kiến 9 dự án luật khác

*Ban hành Nghị quyết kỳ họp

*Tăng cường công tác giám sát

Anh Long