Thành lập Hiệp hội Thông tin, tư vấn kinh tế thương mại Việt Nam

Ngày 29/3/2019, Hiệp hội Thông tin, tư vấn Kinh tế thương mại Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ I và ra mắt tổ chức của Hiệp hội tại số 2 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội với sự tham gia của gần 200 hội viên là các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Hiệp hội Thông tin, tư vấn Kinh tế thương mại Việt Nam có tên tiếng Anh là Vietnam Consultant Association of Information Economic – Trade (VCAIET) là tổ chức chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin, tư vấn kinh tế thương mại và các lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam. VCAIET được tự nguyện thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và các địa phương.

Toàn cảnh Đại hội

Theo đó, VCAIET là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội và theo quy định của pháp luật. Hiệp hội được tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề liên quan đến sự phát triển của Hiệp hội; được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các dịch vụ theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện quy định của phát luật.

Hiệp hội có các chi nhánh được thành lập tại T.P Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, các trung tâm tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp tại Hà Nội và tại các chi nhánh; một số viện nghiên cứu phát triển chuyên ngành, lĩnh vực thuộc kinh tế thương mại; một số văn phòng cơ quan đại diện tại một số thị trường trọng điểm nhằm hỗ trợ tốt nhất cho Hội viên.

Tổ chức của VCAIET gồm Ban Chấp hành; Ban Thường vụ; Ban Kiểm tra; văn phòng và văn phòng đại diện, các ban chuyên môn và các tổ chức, pháp nhân thuộc Hiệp hội. Cũng như các Hiệp hội khác, Ban Chấp hành Hiệp hội VCAIET được bầu ra từ Đại hội tổ chức 5 năm 1 lần hoặc Đại hội bất thường khi có đề nghị bằng văn bản của 2/3 tổng số Ủy viên Ban Chấp hành hoặc ½ tổng số hội viên chính thức. Sự ra đời của Hiệp hội khẳng định sự đoàn kết và vì mục tiêu chung phát triển lĩnh vực liên quan đến thông tin, tư vấn kinh tế thương mại nhằm góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

DNĐT