Bất động sản

Bảng giá đất mới được HĐND TP Đà Nẵng thông qua giảm 5% so với năm 2019

– Tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng ngày 13/3, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2024. Bảng giá đất mới được HĐND TP Đà Nẵng ban hành được đánh giá rất kỹ so với Quyết định 06/2019/QĐ-UBND ban hành trước đó một năm.

Cụ thể, bảng giá các loại đất 5 năm được xác định bằng 80% giá đất cùng vị trí, giảm 5% so với giá đất tại quyết định năm 2019.

Giá đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại, dịch vụ được xác định bằng 60% giá đất ở cùng vị trí. Theo đó, giá đất ở tại đô thị cao nhất 98,8 triệu đồng/m2. Giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị cao nhất 79 triệu đồng/m2. Giá đất sản xuất kinh doanh tại đô thị cao nhất 59,3 triệu đồng/m2.

Bên cạnh đó, bảng giá đất mới được bổ sung, điều chỉnh những bất cập về giá đất đối với năm tuyến đường chưa phù hợp giá thực tế; bổ sung hệ số vị trí khu đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh và phần diện tích áp dụng hệ số đặc biệt ngã ba, ngã tư đối với các khu đất hai mặt tiền trở lên…

Ông Nguyễn Nho Trung – Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhận định, bảng giá đất lần này đánh giá rất kỹ so với quyết định 06, làm đúng theo luật định và đánh giá hết sức kỹ lưỡng cũng như rà soát những bất cập, tác động của bảng giá đất đến cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân.

Theo đó, bảng giá đất lần này sẽ hỗ trợ một lần đối với tổ chức kinh tế thuê đất trả tiền hàng năm trong giai đoạn 2020-2024 và không ảnh hưởng tới hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn thành phố khi nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp sang đất ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đặc biệt là trong thời điểm kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 .

Mạnh Thắng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Back to top button
Close
Close