Thuế

Cần thêm những quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử trong trường hợp đặc thù

– Khoản 5 Điều 8 dự thảo quy định về hoá đơn, chứng từ quy định “thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người bán ký theo số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch”.

Tuy nhiên, trên thực tế, đối với một số DN có giao dịch tự động online, tại một thời điểm mặc định được sinh hóa đơn thì về mặt công nghệ hạ tầng không cho phép có thể thực hiện ký đồng thời khối lượng lớn hóa đơn trong một khoảng thời gian ngắn.

Góp ý vào dự thảo nghị định này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị bổ sung quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử trong một số trường hợp đặc thù.

Cụ thể, đối với hoạt động ngân hàng, chứng khoán tại thời điểm cuối ngày hoặc thời điểm cuối tháng, với khối lượng có thể lên đến hàng triệu giao dịch thì phải đến hai hôm sau hệ thống mới ký hết được hóa đơn, hoặc tại thời điểm 23h59’ phát sinh giao dịch thì hệ thống ký số sẽ thực hiện sang ngày hôm sau, như vậy thời điểm lập hóa đơn và thời điểm ký số, ký điện tử trên hóa đơn trong các trường hợp này là không thể trùng khớp được.

Ngoài ra, góp ý liên quan đến việc ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, VCCI cho rằng, một số DN có tên, địa chỉ rất dài, nếu phải viết đầy đủ trên hóa đơn sẽ gây khó khăn khi thực hiện trên thực tế. Để tạo thuận lợi cho DN, nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu quản lý, đề nghị ban soạn thảo sửa đổi theo hướng cho phép viết tắt tên thương mại và địa chỉ ngắn gọn nhưng không làm sai lệch thông tin của người mua và lấy mã số thuế làm gốc để quản lý thông tin.

Đối với dự thảo quy định xử lý hóa đơn có sai sót trong trường hợp đã gửi cho người mua, nếu có sai sót về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng, người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót và người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế.

Đức Độ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this: