Chứng khoán Rồng Việt suy giảm lợi nhuận hơn 85% so với cùng kỳ năm trước

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt (mã VDS, sàn HOSE) vừa có giải trình về việc sụt giảm lợi nhuận quý II/2018 so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế quý II/2018 của Chứng khoán Rồng Việt đạt hơn 5,4 tỷ đồng, giảm 86,79% so với kết quả hơn 40,9 tỷ đồng quý II/2017.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II/2018 đạt 4,76 tỷ đồng, giảm 85,51% so với con số 32,86 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Theo lý giải của Chứng khoán Rồng Việt, việc thị trường sụt giảm mạnh trong kỳ đã tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt là hoạt động tự doanh và môi giới.

Công ty cho biết thêm, nhìn chung doanh thu của hầu hết các mảng kinh doanh đều cao hơn so với cùng kỳ năm trước cũng như đạt và vượt kế hoạch đề ra cho năm 2018, nhưng trong kỳ Công ty phải trích lập các khoản giảm giá từ hoạt động tự doanh. Điều này đã làm tăng chi phí dự phòng và làm giảm lợi nhuận.

Trong tháng 7/2018, Chứng khoán Rồng Việt được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Theo quy định, các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại muốn trở thành thành viên thị trường chứng khoán phái sinh ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về vốn điều lệ và tình hình tài chính cần có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng quy định về hạ tầng công nghệ thông tin kết nối đến Sở giao dịch và đảm bảo yêu cầu kết nối với hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh của Sở.

Ngoài ra, các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại cần có phần mềm phục vụ giao dịch, thanh toán đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; đáp ứng các quy định về quy trình nghiệp vụ và hoàn thiện các bước về hồ sơ, thủ tục đăng ký.

Các tổ chức tài chính này cũng phải có trang thông tin điện tử đảm bảo thực hiện việc công bố thông tin giao dịch chứng khoán phái sinh và thông tin công bố của công ty chứng khoán.

Theo baodautu.vn