Đại Hội Câu Lạc Bộ Doanh nhân Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019 -2022: “Kết nối – Hợp tác – Phát triển”

– Vừa qua, được sự thống nhất của các cơ quan ban ngành, sự nhất trí từ các Hiệp hội, tổ chức…Câu Lạc Bộ doanh nhân Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Sự kiện có sự hiện diện của các nhà lãnh đạo cấp cao từ quê hương Đồng Tháp cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, Ngành, Hiệp hội tại Tp.HCM và sự có mặt của gần 100 khách mời, hội viên tới tham dự đại hội.

Tại Đại hội lần thứ nhất đại diện Ban Vận Động đã báo cáo quá trình vận động thành lập CLB Doanh nhân Đồng Tháp tại Tp.HCM có kèm theo văn bản tôn chỉ, mục đích, tầm nhìn, định hướng hoạt động và những quy định chung dành cho CLB.

Dựa trên những điều khoản chung để đi đến quyết định thành lập: CLB Doanh nhân Đồng Tháp tại Tp.HCM là một tổ chức xã hội được lập ra trên cơ sở tự nguyện của các doanh nhân đồng hương Đồng Tháp lập nghiệp và kinh doanh tại Tp.HCM có cùng mục đích tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ kinh doanh, nâng cao kỹ năng quản trị điều hành doanh nghiệp theo đúng chủ trương, pháp luật của nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội viên doanh nhân, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội nói chung và Đồng Tháp nói riêng trên tinh thần tình đồng hương và hoàn toàn phi lợi nhuận.

Đại Hội đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng thuận của 100% hội viên trong CLB cam kết trở thành một CLB doanh nhân vững mạnh cùng “đoàn kết – hợp tác – phát triển”.

Trần Hiểu