ĐẠI HỘI HIỆP HỘI THÔNG TIN, TƯ VẤN KINH TẾ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

– Ngày 29/3, tại Hà Nội, Hiệp hội Thông tin, tư vấn kinh tế thương mại Việt Nam (VCAIET) đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019 – 2024.

VCAIET là tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin, tư vấn kinh tế thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

Tuy vừa được thành lập và ra mắt, VCAIET đã tập hợp được gần 200 hội viên là các tổ chức, cá nhân, chuyên gia kinh tế, luật sư, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến thông tin, tư vấn kinh tế thương mại và đầu tư.

VCAIET tới đây được tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề liên quan đến sự phát triển của Hiệp hội; được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các dịch vụ theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện quy định của pháp luật.

Ra mắt Ban chấp hành Đại hội

Ông Lương Văn Tự, Chủ tịch VCAIET cho biết, trong nhiệm kỳ đầu tiên, Hiệp hội sẽ đẩy mạnh công tác hội viên, phấn đấu số lượng hội viên đạt 500 và có tư duy, định hướng phát triển bền vững-sáng tạo-hiệu quả.

Hiệp hội cũng sẽ thực hiện các dịch vụ kết nối xúc tiến thương mại đầu tư trong nước và nước ngoài. Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin dự báo trung và dài hạn về thị trường gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Nguyễn Đình