EVN tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0

– Hiện nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cùng với việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh”, EVN đã tiến hành đánh giá hiện trạng hạ tầng và ứng dụng công nghệ trong mọi lĩnh vực hoạt động (phát điện, truyền tải điện, phân phối và bán lẻ điện, điều độ hệ thống điện và vận hành thị trường điện, hệ thống thông tin quản lý), để tiến tới ứng dụng hiệu quả các công nghệ của cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0.

Đến nay, các đơn vị trực thuộc Tập đoàn đã có những lộ trình cụ thể với mục tiêu rõ ràng. Đáng chú ý đã xây dựng 11 đề án và đề xuất hơn 60 tiểu đề án thành phần để ứng dụng công nghệ của CMCN 4.0 vào các lĩnh vực hoạt động phù hợp với thế mạnh và điều kiện cụ thể của từng đơn vị.

Theo đó, EVN sẽ nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ, triệt để và hiệu quả công nghệ số, công nghệ thông tin và tự động hóa với những công nghệ tiêu biểu như: IoT (vạn vật kết nối), dữ liệu lớn (Big data), trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain) và an ninh mạng.

Nhiều công nghệ mới được EVN ứng dụng trong quản lý, vận hành lưới điện. Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Cụ thể, trong hoạt động sản xuất, quản lý và vận hành lưới điện, phân phối, bán lẻ điện Tập đoàn đang tập trung hướng tới phát triển lưới điện thông minh, điều chỉnh phụ tải, điện toán đám mây, dữ liệu thông minh, xây dựng các nhà máy điện ảo, phát điện sau công tơ, quản lý năng lượng hộ gia đình, phát triển pin tích trữ năng lượng…

Trong quản trị doanh nghiệp, EVN định hướng xây dựng doanh nghiệp số, tạo hệ thống thông minh hỗ trợ lãnh đạo trong công tác quản lý, điều hành  và bảo đảm an ninh, bảo mật.

Theo VGP News