Phát triển doanh nghiệp kinh doanh bền vững trong kỷ nguyên kết nối

– Trong hai ngày 5-6/11, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Kinh doanh lần thứ 3 năm 2019 (International Conference on Business-ICB 2019) với chủ đề “Phát triển doanh nghiệp bền vững trong kỷ nguyên kết nối).

Hội thảo thu hút gần 100 nhà khoa học, lãnh đạo các doanh nghiệp, chuyên gia, nhà nghiên cứu của các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế và trong nước uy tín đến từ Đức, Pháp, Bỉ, Italy, Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), Tổ chức Sáng kiến báo cáo toàn cầu, Hội Doanh nhân nữ Thành phố Hồ Chí Minh (HAWEE)…

Phát biểu tại hội thảo, phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hiện nay, khi đề cập đến tăng trưởng kinh tế bền vững, chúng ta không chỉ nói về tăng trưởng kinh tế mà còn đề cập đến phát triển xã hội và bảo vệ môi trường.

Trong bối cảnh đó, để phát triển bền vững không chỉ có cơ quan nhà nước mà phải có dự tham gia của các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, người dân, người tiêu dùng.

Do đó, Hội thảo tập trung thảo luận, giới thiệu các nghiên cứu thúc đẩy doanh nghiệp, công ty ý thức được rằng về kinh doanh bền vững, lãnh đạo doanh nghiệp phải có ý thức về phát triển bền vững, đồng thời định hướng cho người tiêu dùng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững.