Chính sách pháp luật

Quốc hội thông qua 3 luật ‘xương sống’ của nền kinh tế

DNĐT – Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV vừa qua, ba Luật quan trọng, gồm: Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) đã được thông qua. Đây được cho là ba Luật xương sống của nền kinh tế đất nước.

Cuối tuần qua, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV đã bế mạc sau 2 đợt họp trực tuyến (từ ngày 20 đến ngày 28/5) và trực tiếp (từ ngày 10 đến ngày 19/6).

Trong tuần làm việc cuối cùng, Quốc hội đã thông qua ba Luật quan trọng, gồm: Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP). Đây là ba luật mà theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương là xương sống của nền kinh tế đất nước.

Trong đó, Luật Đầu tư được sửa đổi nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm quyền tự do, bình đẳng của các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế trong hoạt động đầu tư kinh doanh…, với nhiều quy định mới như phân định rõ phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc áp dụng; bổ sung ngành “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” vào ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; quy định có tính nguyên tắc về điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; nguyên tắc, điều kiện áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư; ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt; việc chấp thuận chủ trương đầu tư và các hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; giám định vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết; bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục 4…

Luật Doanh nghiệp được sửa đổi nhằm nâng cao chất lượng tổ chức quản trị doanh nghiệp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, nhà đầu tư… với nhiều nội dung mới như sửa đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước; sửa đổi quy định cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% xuống 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền tiếp cận thông tin về tình hình hoạt động của công ty và triệu tập họp đại hội đồng cổ đông; bổ sung trường hợp ngoại trừ đối với quy định bổ nhiệm thành viên Hội đồng Thành viên không quá 2 nhiệm kỳ; quy định đối tượng tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự; bỏ thủ tục báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp, thủ tục thông báo mẫu dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh; quy định chi tiết quyền, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng Quản trị…

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP) được ban hành nhằm tạo hành lang pháp lý để ổn định và nâng cao hiệu quả thực hiện, cũng như tính khả thi của hình thức đầu tư đối với các dự án đối tác công – tư.

Luật gồm 11 chương, 101 điều, quy định về: lĩnh vực đầu tư dự án đối tác công – tư tập trung vào 5 nhóm quan trọng, thiết yếu liên quan đến phát triển hạ tầng, cung cấp dịch vụ thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội, hạ tầng công nghệ thông tin; quy mô dự án đối tác công – tư; cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu được áp dụng đối với các dự án đối tác công – tư; các nội dung Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán trong đầu tư theo phương thức đối tác công – tư; hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và giám sát của cơ quan quản lý nhà nước; quy định dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao…

Ngoài ra, nhiều vấn đề lớn khác cũng đã được Quốc hội quyết định như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA), cơ chế đặc thù cho Hà Nội, Đà Nẵng…, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục cải cách thể chế – công cụ để giải phóng nguồn lực, phát triển kinh tế.

Mai Hoa

Tags

Gửi phản hồi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this: